Infinity fitting import and export

ข้อต่อทองเหลืองจำหน่ายปลีกและส่ง

(034)474410-2, 080-2971531 LINE ID: 0802971531
เลือกภาษา

ข้อต่ออลูมิเนียม

ข้อต่ออลูมิเนียม

รหัสสินค้า 56AL-4

12.00THB รายละเอียด ใส่ตะกร้า

บริษัท อินฟินิตี้ฟิทติ้งซ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 111/1 ม.4 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร. (034)474410-2 แฟ็กซ์ (034)474413

ข้อต่อทองเหลืองคุณภาพจาก TN

ปิด / Close

ข้อต่ออลูมิเนียม

ขนาด 1/4"

Additional DescriptionMore Details

รหัสสินค้า 56AL-4

Price: 12.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...