Infinity fitting import and export

ข้อต่อทองเหลืองจำหน่ายปลีกและส่ง

(034)474410-2, 080-2971531 LINE ID: 0802971531
เลือกภาษา

รับผลิตงานกลึงทองเหลืองตามแบบ

ทางบริษัทของเรารับบริการกลึงทองเหลืองสั่งทำพิเศษตามแบบ โดยใช้เวลาผลิตประมาณ 7 -14 วัน ด้วยวัตถุดิบทองเหลืองคุณภาพสูงที่ได้รับมาตรฐาน Jis  , Rohs    และมีการรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน

บริษัท อินฟินิตี้ฟิทติ้งซ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 111/1 ม.4 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร. (034)474410-2 แฟ็กซ์ (034)474413

ข้อต่อทองเหลืองคุณภาพจาก TN

ปิด / Close

รับผลิตงานกลึงทองเหลืองตามแบบ

ทางบริษัทของเรารับบริการกลึงทองเหลืองสั่งทำพิเศษตามแบบ โดยใช้เวลาผลิตประมาณ 7 -14 วัน ด้วยวัตถุดิบทองเหลืองคุณภาพสูงที่ได้รับมาตรฐาน Jis  , Rohs    และมีการรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน

Price: 0.00THB

Shipping:0.00THB

Loading Updating cart...